Wyszukiwarka Inżynierów to:

 • Dostęp do profili blisko 177 000 inżynierów i informatyków
 • Nieograniczona ilość wyszukiwań
 • Dowolna ilość zapisanych wyników wyszukiwań
 • Mailing do wybranych kandydatów
 • Automatyczne powiadamianie o odpowiedziach
 • Kategoryzacja wyników wyszukiwania w folderach
 • Notatki przy profilach kandydatów
 • Jednoczesny dostęp wielu użytkowników
 • Stały monitoring nowych wpisów do bazy
 • Wsparcie konsultanta
 • Monitoring wyszukiwań po wygaśnięciu pakietu
 • Publikacja ogłoszenia na stronie BDI

WYPRÓBUJ BAZĘ DANYCH BDI

Wpisz w poniższe pole szukane słowa kluczowe, np. nazwę stanowiska, wymaganą technologię itp.